Prof. Dr. Sc. Elvis Mujačević……..Kako su Ajša Domba i David Domba uz pomoć odvjetnika M.M. opljačkali moju majku Milku Mujačević ……

Kako su Ajša Domba i David Domba uz pomoć odvjetnika M.M. opljačkali moju majku Milku Mujačević ……

Dvoumio sam se da li objaviti ovaj tekst ili ne. Naime tekst je prepun informacija i tvrdnji za koje ne mogu biti siguran da li su sve istinite ili ne.

Međutim ralozi zbog kojeg ga objavljujem su sljedeći. Prvo zamolio me autor teksta da to objavim, drugo u tekstu se spominju određene radnje i aktivnosti za koje su mi  i drugi čitatelji javljali ali su molili da ostanu anonimni a sadržaji tekstova su bili takvi da njihovo objavljivanje ne garantira anonimnost pa ih nisam objavljivao. Treće, tekst, ako je istinit pokazuje što je sve i kako moguće danas izvesti i napraviti kako bi se izigralo, zakon i pravo i pravdu……

Jedan od takvih slučajeva koji traje više od 16 odina opisali smo u tekstu:

https://zaboljirovinj.wordpress.com/2016/06/07/rovinj-nije-grad-slucaj-godinana-govori-sponza/

Također u feljtonu o prodaji parcela na Salteriji vidi se kako sustav funkcionira kada ima interesa….

Kronologija događaja oko DPU Salteria Rovinj

 1. 5. svibnja 2011 godine –  Gradsko vijeće Grada Rovinja je na sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine donijelo Odluku o izradi DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA SALTERIA U ROVINJU-ROVIGNO.
 2. 29. Srpnja i 3. Kolovoza 2011 godine Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata na čelu sa pročelnikom Ivanom Begićem izdaje 7 lokacijskih dozvola na česticama koje još nisu niti oformljene a nisu niti još u vlasništvu grada Rovinja jer je Rješenje o diobi suvlasničke  zajednice između Caterine Sponza (nepoznata mjesta boravka i za koju je sud postavio priveremnog skrbnika u osobi Mire Bolič) i grada Rovinja postalo pravomoćno tek 28. Listopada 2011 godine.  Također je parcelacijski elaborat kojim su oformljene te čestice u katastru evidentiran tek 17.11.2011 g.
 3. Ne samo da se nisu smjele formirati te građevinske čestice jer detaljni plan još nije niti usvojen nego su lokacijske dozvole izdane bez da je usvojen detaljni plan a zakon o Prostornom  planiranju izgradnji itd. izričito nalaže da se za određena graađevinska područja mora napraviti detaljni plan uređenja prije nego se mogu izdavati bilo kakve dozvole odnosno izvoditi bilo kakvi radovi u prostoru. – Dakle to je jedna od stvari koje nisu smjele biti napravljene.
 4. 4.      29. kolovoza 2011 g. objavljen je natječaj za javnu nabavu odnosno Uslugu izrade Detaljnog plana uređenja naselja Salteria u Rovinju – Rovigno, na koji se javila tvrtka URBING d.o.o. iz Zagreba. – Dakle nakon što su izdane lokacijske dozvole za navedene čestice grad Rovinj objavljuje natječaj za uslugu izrade detaljnog plana ….. – I to je pitanje za državno odvjetništvo???
 5. Dana 28. Listopada Općinski sud u Rovinju donosi Rješenje kojim se razvrgava suvlasnička zajednica između Grada Rovinja i Caterine Sponza koji su u svom vlasništvu odnosno suvlasništvu imali čestice za koje je grad Rovinj još u mjesecu srpnju i kolovozu 2011 g donio lokacijske dozvole i izradio parcelacijski elaborat.
 6. Dana 31. listopada 2011. godine dostavljen je Nacrt prijedloga Plana od strane izrađivača, a dana  04. studenog 2011.godine kao nositelji izrade Plana, Odjel je pozvao nadležna tijela i osobe iz  čl.79. Zakona koja osiguravaju podatke, smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga, na prethodnu raspravu kako bi mogli dati mišljenja, smjernice i preporuke o predloženim rješenjima.
 7. Dana 10. studenog 2011. održana je Prethodna stručna rasprava na kojoj je prezentiran Nacrt prijedloga plana te se provela diskusija o izloženim stručnim rješenjima.
 8. Dana 15. Studenog 2011 g. Rješenje o razvrgnuću suvlasničke zajednice Općinskog suda u Rovinju postaje pravomoćno.
 9. Istog dana dakle 15. Studenog Grad Rovinj predaje u katastar Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli radi potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta za katastarsku česticu 2441/13, 2441/17, 2441/14, 2442/2, dakle čestice koje je dobio u samovlasništvo nakon pravomoćnosti Rješenja Općinskog suda u Rovinju.
 10. Dana 18. Studenog Općinski sud u Rovinju u zemljišnim knjigama sprovodi parcelacijski elaborat koji je dobio iz katastra i formira sedam novih čestica za koje su već izdane lokacijske dozvole i koje će biti uskoro predmetom prodaje odnosno natječaja.
 11. Dana 22. Studenog 2011 g. Gradonačelnik grada Rovinja donosi odluku o raspisivanjunatječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Rovinja i to šest parcela za koje je prije toga izdao lokacijske dozvole i parcelirao zemljište i sve to sproveo u katastru i gruntovnici iako Detaljni plan uređenja toga naselja Salteria nije još niti bio na javnoj raspravi a kamoli dobio zeleno svijetlo od svih institucija u RH. Natječaj o prodaji navednog zemljišta objavljen je u Glasu Istre i La Voce del Popolo 24. Studenog 2011 g.
 12. Dana 6. Prosinca 2011 g. (dakle 12 dana nakon objave natječaja) Gradonačelnik grada Rovinja Giovanni Sponza donosi zaključak kojim se utvrđuje prijedlog odluke o utvrđenjunajpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Rovinja, te se isti prosljeđuje Gradskom vijeću odnosno predsjedniku gradskoga vijeća Davorinu Flegu na usvajanje.
 13. Gradsko vijeće grada Rovinja na sjednici održanoj dana XXXX usvaja odluku o prodaji zemljišta te su prodane pet od šest ponuđenih parcela jer za šestu nitko se nije natjecao.
 14. 14.  Dana 6. Prosinca 2011 godine, dakle istog dana kad je gradonačelnik grada Rovinja Giovanni Sponza donio zaključak kojim se utvrđuje prijedlog odluke o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Rovinja, na temelju nacrta Prijedloga plana i Izvješća o prethodnoj raspravi  Gradonačelnik je 06. prosinca 2011. godine utvrdio Prijedlog DPU-a te uputio u postupak javne rasprave i javnog uvida u trajanju od 30 dana (od 19.12.2011. do 20. siječnja 2012.).
 15. 15.  Dakle, istog dana Gradonačelnik je prodao pet parcela u području UPU Salteria i utvrdio Prijedlog DPU te uputio u javnu raspravu TE SU DAKLE TEK NAKON TOGA DANA ODNOSNO KONKRETNO TEK NAKON 19.12.2011 GRAĐANI GRADA ROVINJA MOGLI VIDJETI ŠTO SE PLANIRA NA ZEMLJIŠTU KOJE JE NETOM GRAD ROVINJ ODNOSNO GRADONAČELNIK GIOVANNI SPONZA PRODAO PODUZEĆIMA IZ ROVINJA KOJI SE BAVE IZGRADNJOM I PRODAJOM STANOVA ZA TRŽIŠTE!!!!

Također prića gospodina Mujačevića ne bi bila mogća bez umiješanosti bilježnika, advokata i suda te gruntovnice….

Sve su to razlozi zbog kojih sam odlučio objaviti ovaj tekst. Kako bi izbjegao nepotrebne disonantne tonove i komantare ispod razine a da ne bi ispalo da neke komentare favoriziram, zabranit ću komentare na ovaj tekst i sve komentare na Facebuku ću brisati koliko mi to vrijeme bude dozvoljavalo.

Dakle evo teksta ………

Meil koji sam primio 24.11.2016…

Šalje: Elvis  M

Ej prijatelju, nikako da nađem tvoj mail.
Poslao bi ti poruku ali su me blokirali na fejsu jer sam pokušao ovo objaviti.
Daj moli te objavi ovo…..
Interesanto je vidjet ćeš…
Lp
Elvis

Prof. Dr. Sc. Elvis Mujačević

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Naselje Ika, Primorska 42, p.p. 97
51410 Opatija
Hrvatska

Tel. 385 51 294 690
Fax. 385 51 291 965
E-mail: elvism@fthm.hr      www.fthm.uniri.hr

cinjenicno-stanje (kompletan tekst u pdf formatu)

Tekstualni dio bez fotografija i dokumenata……..

Kako su Ajša Domba i David Domba uz pomoć odvjetnika M.M. opljačkali
moju majku Milku Mujačević ……

Činjenično stanje:

– Moja sestra Ajša Domba i njezin sin David Domba, od ljeta vrše pritisak na
moju mamu da prepiše stan na čerku odnosno unuka;
– Čerka povremeno dolazi kod mame, stalno vršeći pritisak na nju da
prepiše stan na unuka
– prijeti joj sa svakakvim prijetnjama, dere se, priča protiv mene, baca joj
ključeve od stana po kući govoreći kako nikad više neće doći kod nje, a
jadna majka je slomila kuk u 5 mjesecu ove godine, jedva hoda i osjeća se
totalno depresivno i zapušteno.
– ja sam koliko sam mogao držao je u Opatiji na Thalasoterapiji na
rehabilitaciji, ali sredinom 7 mjeseca se vratila u Rovinj i ja sa njom.
– Kako sam stalno putovao i živio cijelo ljeto na relaciji Rovinj – Opatija,
zbog moje malene čerke da je viđam, kao i zbog najma moje kuće
turistima, angažirao sam jednu ženu da bude konstatno 24 sata sa mojom
mamom doma i da joj pomaže i da je čuva dok mene nema.
– No kako sam angažirao i jednu gospođu koja je prije čuvala mamu od
muža od moje sestre, to je mojoj sestri odgovaralo jer je ta gospođa bila
‘radio Mileva’ i prenosila je sve sestri što se događa u kuči. Kad sam joj
dao otkaz sestra se naljutila i maltretirala svaku drugu osobu koja je došla
na zamjenu te ‘radio Mileve’
– No kako je Dragica (radio Mileva) bila jako pričljiva ispričala je i meni sve
šta sestra radi, i govorila kako kad mene nema sestra dolazi doma i
maltretira mamu, i traži stalno od nje da prepiše taj stan njezinom sinu.
– To su mi kasnije potvrdile i ostale gospođe koje su čuvale moju mamu, a
pogototvo ova zadnja gospođa kojoj su ekipa od moje sestre nedavno
počeli slati prijeteće i svakakve uvredljive poruke na Mesenger, jer je
gospođa nešto komentirala što sam ja stavio na fejsbuk.
– Tako da nakon pet mjeseci maltretiranja mama je pristala da sa sestrom
ode kod njezinog advokata i da naprave papire za stan ali uz uvjet da se to
i meni kaže.
– S obzirom da sam ja još davne 2005 sklopio sa mamom Ugovor o
doživotnom uzdržavanju, mama je htjela da se i meni kaže sve šta sestra
želi od nje.
– 31.10. čerka Ajša Domba dolazi doma kod mame oko 12,30 sati i nagovara
je da idu kod odvjetnika da potpišu one papire…..
– taj dan mama se nečkala, no sestra je sve više i više navaljivala da idu kod
advokata, što može potvrditi i gospođa koja je čuvala mamu i kojoj su
kasnije i prijetili.
– tada je mama rekla sestri prije nego što su krenule da mora mene zvati da
mi sve kaže, na što sestra nije pristala, nego je rekla ma Elvis će dobiti
svoje, dobit će on papire kad budu gotovi itd….
– i mama je pod pritiskom sestre, a s obzirom da je stara i slabo pokretna te
joj treba pomoć i njega pristala da ide sa sestrom kod advokata
– oko 13,15 sati sestra vodi mamu kod odvjetnika M.M. iz Rovinja (čitaj
Mujo Muljatorić) tvrdeći joj da će joj odvjetnik sve reći i da je on
pripremio sve papire za stan
– mama dolazi kod odvjetnika, on joj govori ne bojite se ne nećemo vas mi
prevariti i daje joj jedan papirić na kojemu piše da će nakon njezine smrti
polovica stana pripasti unuku Davdu a polovica sinu Elvisu Mujačeviću
– majka u najboljoj namjeri to potpisuje, smatrajući da je to neka vrsta
testamenta ne znajući da se radi o Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju
– također odvjetnik Muljatorić daje majci još dva papira da potpiše na
bjanko tvdeći da to treba da bi se napravili papiri
– majka to potpisuje neznajući što potpisuje
– odvjetnik i čerka govore majci da će papiri biti gotovi za par dana
– nakon toga majka odlazi kući a odvjetnik priprema papire
– Od onog papirića na kojemu je pisalo da će se stan nakon smrti majke
podijeliti po pola nastaje Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju između
Milke Mujačević, i njezinog unuka Davida Dombe.
– U ugovoru su oni suglasni da sin, Elvis Mujačević ne ispunjava svoje
ugovorne obveze sukladno Ugovoru o doživotnom uzdržavanju
kojega je sklopio sa majkom još davne 2005 godine, te da je stoga Milka
Mujačević odlučila sklopiti sa unukom Davidom Domba Ugovor o
dosmrtnom uzdržavanju te da će po potrebi i osnovati zajednicu.
– Pitamo se kako će David Domba koji nije stalno zaposlen nego radi
povremeno po sezoni uzdržavati jednu bolesnu i nepokretnu osobu
kojoj treba plaćati ženu da je čuva konstantno 24 sata i to najmanje 4000
kuna na mjesec. Očito je David Domba u nekoj vezi sa Davidom
Coperfildom pa ga je ovaj drugi naučio malo iluzionističkim trikovima,
kako od ničega plaćati ženu hahaha……
– Nadalje, u znak zahvalnosti što će je unuk uzdržavati, nona Milka mu
odmah prepisuje u vlasništvo polovicu stana, tako da se unuk može
jednog dana useliti u stan bez ikakvog pitanja none i skrasiti sa svojom
djevojkom Tajanom koja je također dobila otkaz na poslu jer su je uhvatili
da krade … J
– Davatelj uzdržavanja, omiljeni unuk none Milke, se normalno odmah
upisuje kao vlasnik ½ stana, kako se nona nebi jednog dana slučajno
predomislila……
– Naime, ja kad me mama pitala da sklopim Ugovor o doživotnom
uzdržavanju sa njom nisam htio da mi odmah prepiše niti cijeli stan niti
polovicu, nego sam rekao kad nje više ne bude bilo vidjet ćemo šta ćemo
napravaiti sa stanom…….
– No nezasitan i nezaposlen David Dombilni je odmah tražio da mu nona
prepiše polovicu stana, jer kako će on inaće zaraditi novce za stan kad je
iz familije Domba iz koje su svi alkoholičari i neradnici …..
– Normalno, u ugovor stoji i da je vrijednost polovice stana koji se nalazi u
elitnom dijelu grada Rovinja, koji ima 80 m2, samo 300.000 kuna, dakle
cirka 30.000 eura, bogami jeftino za Rovinj.
– Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju potpisuju kod javnog bilježnika Ivana
Kukočke (čitaj Kučka) u Puli, 02.11. 2016 g. iako u Rovinju postoje dva
javna bilježnika koja po potrebi dolaze i doma, s obzirom da je mama prije
pet mjeseci slomila kuk i ograničeno je pokretna, oni naravno idu u Pulu
jer se mama treba razgibati malo …… iako je mama taj dan bila cijeli dan
kod kuće, nije nigdje izlazila ali javni bilježnik se uvjerio u istinosto volje i
strankama pročitao Ugovor koji su one samovoljno i potpisale.
– No, još jedan problem se pojavio a to je da kad je mama bila kod
odvjetnika 31.10. na potpisu tih dokumenata, David Domba je bio u
Mađaraskoj (Budimpešti) na izletu sa svojom dragom Tajanom, pa
neznam kako je uspio sa mamom potpisati taj ugovor kad nije bio tamo
prisutan….. vjerojatno još jedan trik od David Coperfilda hahahhaha…..
– Nadalje, kako bi bili sigurni da ništa neće ostati više u vlasništvu Milke
Mujačević, moje mame, ‘Master Mind’ cijele operacije, onaj sa jednom
kratkom nogom, poznati bivši sudac i odvjetnik iz Rovinja, koji ima
kancelariju kod groblja u Rovinju, tako mi je rekla majka, od ona dva
bjenko potpisana papira od moje mame nastaje ‘SPORAZUM radi
osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na
nekretnini’ ……….
No, jedna stvar mi nije jasna a niti mojoj mami, kako su ona i sestra zaključile
ovaj sporazum 27. listopada 2016 godine, kada je taj dan od jutra pa do navečer
mama bila samnom jer sam ja došao u Rovinj i vodio je na pregled u Pulu i
popodne smo se vratili nazad iz Pule. Taj dan Ajša uopće nije bila kod majke niti
je majka bila kod odvjetnika Muljatorića …… očito je i tu još jedna od muljaža u
pitanju ……
– ‘Master Mind’ cijele operacije, odvjetnik M.M (čitaj Mujo Muljatorić), slaže
taj Sporazum ….. i navodi da je moja mama izjavila kako će novčane iznose
dobivene kupoprodajom zemljišta iz 2013 g. podijeliti sa svojom djecom
….. itd…
– Naime, taj M.M. se jako naljutio na mene tako da je bio jako ‘iznenadjen i
uvredjen’ jer mu nisam prepustio prodaju tog zemljišta autokampu Valalti
nego sam cijeli posao odradio sam. Očito je M.M. htio zaraditi ogromnu
lovu na toj prodaji ali se naljutio kad sam mu rekao da sam već to prodao
bez njega, iako sam mu dao punomoć, ali to je sve bilo po preporuci
mojega bivšega direktora iz Rovinj Turista, gdje sam nekad i radio, D.B.
koji me upoznao sa njime i koji navodno jako dobro surađuje sa njime.
– No vratimo se dalje na taj sporazum, u kojem moja mama navodi da je
čerki dala samo 100.000 kuna i da će joj dati još 400.000 kuna najkasnije
do 25.listopada 2018 kad joj sin Elvis ima za dati neke novce ??? (ne znam
o čemu se tu radi, ali očito Mujo zna kad tako piše …..).
– Kako mama slučajno nebi zaboravila šta je ‘izjavila’, Mujo predlaže sestri
da stave založno pravo na preostalu polovicu stana koji je ostao mami u
vlasništvo, te su se kako kaže Mujo ‘mama i sestra’ dogovorili da sestra
upiše zalog na stan od mame. S obzirom da mama, Milka prima penziju od
pišljivih 2600 kuna, i još joj sin plaća ženu da joj pomaže u kući sa 4000
kuna, i ostale troškove (koje bi od sada trebao plaćati unuk David koji je
potpisao novi ugovor o domrtnom uzdržavanju, a trenutno je nezaposlen,
radi samo po ljeti na sportu a zimi preživljava), mama kad je skužila da
treba u slijedeće dvije godine uštedjeti 400.000 kuna da da čerki Ajši
samo što nije pala u nesvjest……. Kad smo izračunali da bi mama davala
cijelu penziju svaki mjesec svojoj čerci Ajši Domba, trebalo bi joj 155
mjesci da joj to otplati, odnosno 13 godina…

– No s obzirom da je Mujo tu prepisao i kamate na kašnjenje, minimalni rok
otplate bi bio nekih 20 godina …. hahaahaha …. dobro smišljeno……… Mujo
zna matematiku ….


– Normalno i ovaj ‘Sporazum ….. je ovjeren i potpisan dana 02.11.2016 u
Puli kod javnog bilježnika Ivana Kučke iako je mama taj dan bila cijeli dan
kod kuće, nije nigdje izlazila ali javni bilježnik se uvjerio u istinitost osobe
uvidom u njezinu osobnu iskaznicu i pročitao ‘Sporazum strankama i
potvrdio volju stranaka da potpišu taj sporazum i da moja mama ostane
na ulici za dvije godine odnosno bez stana, na što je ona samovoljno
pristala, jer se rodila u kampanji pa će tamo i završiti …..
– No pitam se kako netko može imati takav želudac i da od mame traži neke
novce i da je natjera da potpiše da je rekla da će nešto dati. Pa ja mogu
reći da ću svakoj ženskoj koja mi se nasmije kupiti jedan BMW, i šta onda,
ja sam se predomislio i dobit će fiću ….. to je stvarno grozno od jedne
ćerke da to trži od bolesne mame, umjesto da je pusti da odmara i da se
lijeći i da preživio ostatak života kako može, a ne da joj otima imovinu….
– Pa nitko nikoga ne može natjerati da napravi nešto što je možda i rekao a
možda i nije rekao ….. svako ima pravo na svoje mišljenje i da radi ono što
želi ako to ne ugrožava ostale oko njega.

– Čudno je bilo mojoj mami što papiri nisu bili gotovi odmah taj dan 31.10.
kad je bila kod odvjetnika Muljatorića, jer ako nešto potpišeš uvjek
dobiješ jedan primjerak toga, kao i kad odeš u Konzum pa kupiš nešto
dobiješ jedan primjerak slipa ako platiš karticom i račun normalno.
– No papiri su rađeni cijeli tjedan, jer jbg, utorak je bio 01.11. svi sveti i
normalno da javni bilježnik nije mogao ovjeriti papire tada, nego tek u
utorak 02.11. a slijedeći dan su papiri predani u gruntovnicu tako da se
David upisao u ½ stana odmah 03.11. a sestra na drugu polovicu 04.11.
– Tako da tek kad su papiri sprovedeni kroz zemljišne knjige i upisani novi
vlasnici stana mama je u ponedeljak popodne 07.11. dobila svoj primjerak
Ugovora i Sporazuma……
– Kad sam skužio šta su napravili mojoj mami, zvao sam Muju na telefon
puno puta, no Mujo se nije htio javiti, valjda sada i ne čuje dobro osim što
šepa…. pa sam mu poslao par poruka, pa se žalio mojoj sestri da mi kaže
da mu ne šaljem više poruka što je ona prenesla mojoj mami da mi kaže ….
– no ipak sam mu poslao jednu poruku u kojoj sam mu objasnio da je
zajebao moju jadnu bespomoćnu mamu i da to neće tek tako završiti, za
što me Mujo prijavio i na policiju hahhaha….. možeš mislit nakon
organiziranja ovakve prevare on se osjeća ugroženim, a nezna da sam mu
to namjerno poslao da me prijavi na policiju tako da osim moje kaznene
prijave bude tu i njegova kaznena prijava tako da se ipak naše državno
odvjetništvo malo pokrene, i da nešto poduzme po tom pitanju, jer možda
moju prijavu i odbace s obzirom na rodbinske veze Muja i Hasa u
odvjetništvu i pravosudju, ali barem neka onda mene ispituju što sam
prestrašio Muju hahha….. pa da slučaj uzmu ipak u obradu …… e moj Mujo,
nisam ni ja sisao vesla …..
I onda, u nedelju navečer dobijem ovu poruku na mobitel……interesantno …..
I sada idemo dalje ……
Mujo Muljatorić, Ajša Debilna i David Debilni su odradili svoj posao i sad stupam
ja na scenu …… hahahha ……..
Jbg jako dobro zamišljeno, ali sada treba ići đonom na njih……. ipak sam Dr. Sc. pa
neki kurac i ja znam hahahah ……..
Bit ćete obaviješteni o daljnjem tijeku događaja …….
Čini mi se da Muljatoriću ne ide baš posao …. hahahha …… pa onda radi ovakve
muljaže ……..

Komentari su zatvoreni.

%d bloggers like this: